Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ
Χρόνος Ανάγνωσης: 27'

Η παρουσίαση των σχεδίων των νέων εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-HELEXPO AE.

Σ’ αυτό το άρθρο επεξηγείται η προμελέτη, που επιλέχθηκε μετά από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη νέα Δ.Ε.Θ. και παρουσιάζονται τα σχέδια, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά στο ευρύτερο κοινό και να γίνει ευκολότερα αναγνωρίσιμο το πώς; και το πόσο; Αυτή η ανάπλαση των εγκαταστάσεών της έκθεσης θα επηρεάσει την ποιότητα και την κοινωνική ζωή της πόλης, την αύξηση του πρασίνου και το περιβάλλον της, όπως και την προσωπικότητα και την οικονομική της ανάπτυξη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικά, η ΔΕΘ από το 1926 που ιδρύθηκε, ήταν ο πρώτος σημαντικός παράγων της οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο μαζί με το Πανεπιστήμιο, έγιναν οι δύο «πνεύμονες» της πόλης που συμμετείχαν στην οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της.

Ιδιαίτερα τις δεκαετίες ’60 -’70 η συμβολή της ΔΕΘ στη κοινωνική ζωή της πόλης, με την υποστήριξη της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ήταν πολύ σημαντική. 

Στη δεκαετία του ’90 άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια απαξίωσης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και μετά τον θάνατο του Κωσταντίνου Καραμανλή και μέχρι σήμερα έγιναν απολύτως εμφανή, παρά τις ηρωικές προσπάθειες των εκάστοτε Διοικήσεων της.

Η δυναμική της Αθήνας με τα 5 εκατομμύρια κατοίκων και το Διεθνές Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” που έχει άμεση αεροπορική επικοινωνία με όλη την Ελλάδα, η έλλειψη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και η κατάργηση της αποκλειστικότητας της Θεσσαλονίκης ως εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας, έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα.

Η ΔΕΘ ως εκθεσιακό κέντρο, μετά το 2000 άρχισε να πιέζεται από τον ανταγωνισμό της Αθήνας και άλλων πόλεων των Βαλκανίων και μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξεκίνηςαν επιτέλους από το 2012, οι νέες ιδέες και τα σχέδια για την αναδημιουργία της.

Η έλλειψη όμως ισχυρής και αποφασιστικής παρέμβασης και το απομακρυσμένο ενδιαφέρον των εκάστοτε κυβερνήσεων και πρωθυπουργών, άφησαν να χαθούν πολλά χρόνια για την τελική απόφαση ως προς την τελική θέση της και τον νέο σχεδιασμό της.

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζονταν διαρκώς και διαφορετικές απόψεις, αμφισβητήσεις και αναπάντητες ερωτήσεις μεταξύ των πολιτών και των Φορέων της πόλης, που έφεραν αυτές τις καθυστερήσεις.

Σε ποιο χώρο θα είναι πιο επιτυχημένη η Έκθεση? 

Που θα έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα? 

Θα δοθεί η δυνατότητα να αυξηθεί το πράσινο της πόλης?

Σε ποια θέση, η πόλη θα βοηθηθεί ώστε να γίνει πραγματική «συμπρωτεύουσα»?

Μια λάθος απόφαση όμως, θα οδηγούσε το Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο μαρασμό και στην οικονομική του αποτυχία, θα απαξίωνε την πόλη ακόμη πιο πολύ και η συντήρηση των απαξιωμένων εγκαταστάσεων θα επιβάρυνε διαρκώς τα δημόσια έξοδα.

Σήμερα, μετά από 10 χρόνια αντεγκλήσεων και συγκρούσεων λογικής, αποφασίστηκε η ΝΕΑ ΔΕΘ να δημιουργηθεί στην ίδια θέση στο κέντρο της πόλης, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία των διοργανώσεων, λόγω της ευκολότερης προσέγγισης και συμμετοχής του κοινού. 

Αυτό θα είναι το πλεονέκτημα και η δική της δυναμική, απέναντι στον ανταγωνισμό των άλλων πόλεων!

Ιστορικά, η Δ.Ε.Θ., από το 1926 που ιδρύθηκε, ήταν ο πρώτος σημαντικός παράγων της οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζί με το πανεπιστήμιο, έγιναν οι δύο “πνεύμονες” της πόλης, που συμμετείχαν στην οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της.

Ιδιαίτερα τις δεκαετίες ’60 -’70, η συμβολή της Δ.Ε.Θ. στην κοινωνική ζωή της πόλης, με την υποστήριξη της εφημερίδας “Μακεδονία”, ήταν πολύ σημαντική.

Στη δεκαετία του ’90 άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια απαξίωσης του εκθεσιακού κέντρου της Δ.Ε.Θ. και μετά τον θάνατο του Κωσταντίνου Καραμανλή μέχρι σήμερα έγιναν απολύτως εμφανή, παρά τις ηρωικές προσπάθειες των εκάστοτε διοικήσεων της.

Η δυναμική της Αθήνας με τα 5 εκατομμύρια κατοίκων και το διεθνές αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, που έχει άμεση αεροπορική επικοινωνία με όλη την Ελλάδα, η έλλειψη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Θ. και η κατάργηση της αποκλειστικότητας της Θεσσαλονίκης ως εκθεσιακού κέντρου της Ελλάδας, έφεραν τα σημερινά αποτελέσματα.

Η Δ.Ε.Θ. ως εκθεσιακό κέντρο, μετά το 2000 άρχισε να πιέζεται από τον ανταγωνισμό της Αθήνας και άλλων πόλεων των Βαλκανίων και μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες ξεκίνησαν επιτέλους από το 2012, οι νέες ιδέες και τα σχέδια για την αναδημιουργία της. Η έλλειψη όμως ισχυρής και αποφασιστικής παρέμβασης και το απομακρυσμένο ενδιαφέρον των εκάστοτε κυβερνήσεων και πρωθυπουργών, άφησαν να χαθούν πολλά χρόνια για την τελική απόφαση ως προς την τελική θέση της και τον νέο σχεδιασμό της.

Σ’ αυτό το πλαίσιο εκφράζονταν διαρκώς και διαφορετικές απόψεις, αμφισβητήσεις και αναπάντητες ερωτήσεις μεταξύ των πολιτών και των φορέων της πόλης, που έφεραν αυτές τις καθυστερήσεις.

Σε ποιον χώρο θα είναι πιο επιτυχημένη η Έκθεση;

Που θα έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα;

Θα δοθεί η δυνατότητα να αυξηθεί το πράσινο της πόλης;

Σε ποια θέση, η πόλη θα βοηθηθεί ώστε να γίνει πραγματική “συμπρωτεύουσα”;

Μια λάθος απόφαση όμως, θα οδηγούσε το Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο μαρασμό και στην οικονομική του αποτυχία, θα απαξίωνε την πόλη ακόμη πιο πολύ και η συντήρηση των απαξιωμένων εγκαταστάσεων θα επιβάρυνε διαρκώς τα δημόσια έξοδα.

Σήμερα, μετά από 10 χρόνια αντεγκλήσεων και συγκρούσεων λογικής, αποφασίστηκε η ΝΕΑ Δ.Ε.Θ. να δημιουργηθεί στην ίδια θέση στο κέντρο της πόλης, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία των διοργανώσεων, λόγω της ευκολότερης προσέγγισης και συμμετοχής του κοινού.

Αυτό θα είναι το πλεονέκτημα και η δική της δυναμική, απέναντι στον ανταγωνισμό των άλλων πόλεων!

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.

Ο τελικός σχεδιασμός προκρίθηκε μετά από ένα αδιάβλητο διεθνή διαγωνισμό με διεθνή επιτροπή. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της έκθεσης πραγματοποίησαν τρία αρχιτεκτονικά γραφεία: Sauerbruch Hutton από τη Γερμανία, Gustafson Porter+Bowman από τη Βρετανία και Elena Stavropoulou από την Ελλάδα και εμπεριέχει πλούσιες φυτεύσεις και δενδροφυτεύσεις μέχρι και 50% του συνολικού χώρου της, αυξάνοντας τη συμμετοχή του πρασίνου στην πόλη.

Τα κτίρια παράλληλα γίνονται σύγχρονα και ποιοτικά, δημιουργώντας ένα ακόμη τοπόσημο, με ενδιαφέρον για τον ξένο επισκέπτη. Τα νέα κτίρια της Δ.Ε.Θ. θα είναι πλήρως βιοκλιματικά, με κοίλες στέγες καλυμμένες με φωτοβολταϊκά και δυνατότητα συλλογής νερού. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο και τους υπολογισμούς, η Helexpo-Δ.Ε.Θ. θα εξοικονομήσει το 70% της ενέργειας και το 50% της κατανάλωσης νερού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Helexpo-Δ.Ε.Θ., κ. Τάσο Τζήκα, το οικονομικό σχήμα, που θα υποστηρίξει την υλοποίηση της ανάπλασης επικαιροποείται σύντομα από το Υπερταμείο στο οποίο ανήκει η Helexpo-Δ.Ε.Θ. και θα γίνει μέσω μιας μορφής Σ.Δ.Ι.Τ., που θα περιλάβει τρεις πηγές χρηματοδότησης:

• το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ..Ε),

• την ίδια την εταιρεία Helexpo-Δ.Ε.Θ. (μέσω δανεισμού) και

• τον ιδιώτη επενδυτή.

Ενημερωθήκαμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 300 εκατ. ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και σύντομα θα ξεκινήσει η σύνταξη της τελικής μελέτης. Αυτό, ωστόσο, δεν θα συμβεί, αν πρώτα οι εθνικές αρχές δεν λάβουν την έγκριση του Σ.Δ.Ι..Τ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά πιθανές κρατικές ενισχύσεις.

Ελπίζουμε μέσα από το κείμενο αυτό και τις λεζάντες των φωτογραφιών να επεξηγούνται οι λειτουργίες, οι συνδέσεις και η επικοινωνία μεταξύ των νέων κτιρίων, όπως και οι χρήσεις που προγραμματίζονται στους χώρους της.

ΟΙ ΧΩΡΟΙ

Οι εγκαταστάσεις της Νέας Έκθεσης διαμορφώνονται τελικά από πέντε κτίρια με παρόμοιες στέγες καμπύλου σχήματος, που συνάδουν με τη στέγη του Αλεξάνδρειου Μελάθρου, το οποίο παραμένει εντός των χώρων της. Παραμένουν επίσης ο πύργος του Ο.Τ.Ε., το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το χαρακτηριστικό Τόξο της νότιας εισόδου και το παλιό μικρό περίπτερο της ESSO PAPPAS, το οποίο θα λειτουργεί ως μουσείο της ιστορίας της Δ.Ε.Θ. Οι υπαίθριοι χώροι εμπλουτίζονται με φυτεύσεις δέντρων και άλλων φυτών που καλύπτουν το 50% του συνόλικού οικοπέδου.

-Τα 5 αυτά κτίρια είναι:

Business Center, είσοδος Πλατείας Συντριβανίου
Business Center- Hotel Lobby
Business Center, πρόσοψη από οδό Αγγελάκη

Τα 5 αυτά κτίρια είναι συμπεριλαμβάνουν ένα κεντρικό συγκρότημα Επιχειρηματικών Δράσεων (Business Center), το οποίο διαμορφώνεται από 4 κτίρια και οι εκθεσιακές εγκαταστάσεις της με άλλα 3 Εκθεσιακα Κτιρια (HALL 1, HALL 2 και HALL 4) με αποκλειστική εκθεσιακή χρήση και το Συνεδριακό Κέντρο (Congress Center), χωρητικότητας 2.800 ατόμων, που έχει μικτή χρήση, διότι το 50% του ισογείου είναι ένας ευρύχωρος χώρος, που θα διατίθεται και ως εκθεσιακός χώρος, με 2 εισόδους/εξόδους προς τα HALL 2 και HALL 4.

Επίσης διαθέτει ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ PARKING, όπου το parking P1 500ων περίπου θέσεων, είναι διώροφο κάτω από το Business Center με διεξόδους πεζών προς όλες τις κατευθύνσεις, με εισόδους πρόσβασης και εξόδου στην οδό Εγνατία. Ένα μεγαλύτερο parking P2 1000ων περίπου θέσεων που διαμορφώνεται κάτω από τα HALL 1 και HALL 2 και κάτω από το Congress Center, συνδέοντας τους υπόγειους χώρους τους με υπόγειες διόδους, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο parking που έχει 3 προσβάσεις εισόδου και εξόδου στις 3 οδούς Εγνατία, 3ης Σεπτεμβρίου και Λεωφόρο Στρατού.

•Ανάλυση των χώρων 

Exhibition Hall 1- Exhibition Hall 2
Exhibition Hall 1 – Μεταλλική Καστασκευή
Πάρκο επί της οδού Αγγελάκη

Ανάλυση των χώρων

Παρατηρώντας τα σχέδια των πέντε κτιρίων, κατανοούμε ότι:

• Το κτίριο στην κεντρική είσοδο της πλατείας Συντριβανίου, είναι το Κτίριο Επιχειρηματικών Δράσεων και αποτελείται από ένα σύμπλεγμα τεσσάρων κτιρίων με διαφορετικές χρήσεις, δημιουργώντας μεταξύ τους μια μικρή πλατεία με κήπο, όπου διασταυρώνονται οι διαδρομές προς κάθε κατεύθυνση της Έκθεσης. Το ένα από αυτά είναι πολυώροφο ξενοδοχείο 150 δωματίων, που κυριαρχεί στην πλατεία Συντριβανίου και στην όψη της Έκθεσης, προεκτεινόμενο υπεράνω της ενιαίας στέγης του Επιχειρηματικού Κέντρου, διαθέτοντας όλους τους επιμέρους χώρους και τα χαρακτηριστικά ενός 4στερου ξενοδοχείου. Δίπλα του υπάρχει ένα δεύτερο κτίριο που θα στεγάζει τον ανεξάρτητο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου. Τα άλλα δύο κτίρια κάτω από την ενιαία αρχιτεκτονική στέγη η οποία στεγάζει το σύνολο του Business Center έχουν και όροφο, που θα διατεθούν για γραφεία, χώρους εστίασης και άλλες επαγγελματικές και επιχειρηματικές δράσεις με πρόσοψη στην οδό Αγγελάκη και το πάρκο αυτής της περιοχής. Τα γραφεία της ΔΕΘ, θα στεγάζονται στη ΒΔ πλευρά του HALL 1.

• Τα Εκθεσιακά Κτίρια έχουν στην είσοδό τους ευρύ χώρο για ανεξάρτητες δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όταν δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικές εκθέσεις. Παρατηρώντας τα κτίρια (HALL 1, HALL 2, HALL 4), φαίνεται ότι το HALL 1, εκτός από τον ισόγειο χώρο διαθέτει και ένα ακόμη εκθεσιακό όροφο, ο οποίος επικοινωνεί μέσω εναέριας στεγασμένης γέφυρας με το δώμα του HALL 2. Το HALL 2 διαθέτει μόνο ισόγειο εκθεσιακό χώρο, αλλά έχει στο δώμα του υπαίθριο χώρο, ως στεγασμένη βεράντα υπό ενιαία στέγη του περιπτέρου.

Congress Center- Εναέριος Διάδρομος
Exhibition Hall προς Congress Center: όψη από τον εναέριο διάδρομο

Αυτός ο υπαίθριος χώρος επικοινωνεί μέσω άλλης εναέριας στεγασμένης γέφυρας με τη στεγασμένη βεράντα σε ένα τμήμα του ορόφου στο Congress Center, όπου φιλοξενούνται χώροι ξεκούρασης και δραστηριότητες εστίασης, cafe κτλ.

Congress Center- Συνεδριακός Χώρος
Congress Center- Πρόσοψη

Στο Congress Center στον ισόγειο χώρο, στεγάζεται το Συνεδριακό Κέντρο με μια πολύ μεγάλη Αίθουσα Συνεδρίων και μεγάλο χώρο, που ενίοτε, μπορεί να έχει χρήση και ως εκθεσιακός χώρος.

Αυτό το κτίριο, όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει και όροφο που φιλοξενεί μικρότερες συνεδριακές αίθουσες με πρόσβαση στη στεγασμένη βεράντα του, η οποία συνδέεται με την εναέρια γέφυρα με το HALL 3.

Το Congress Center έχει πρόσβαση στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και στις εσωτερικές διαδρομές του κήπου της έκθεσης, διαθέτοντας πρόσβαση στο parking P2.

Το HALL 4, έχει και όροφο με καθαρά εκθεσιακή χρήση, βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου και διαθέτει υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, ανάλογου εμβαδού.

• Οι χώροι πρασίνου κυριαρχούν σε νότια όψη της έκθεσης, στη πύλη εισόδου απέναντι του κτιρίου της ΧΑΝΘ, με έντονη την επιρροή της αρχιτεκτονικής τοπίου, όπως φαίνονται σε φωτογραφίες και video.

Θα χρειάζονται βέβαια συνεχή συντήρηση και αστυνόμευση για να διατηρηθούν σε απόλυτη ποιότητα όλο το έτος.

Πάρκο επί της πλατείας ΧΑΝΘ
Έξοδος προς την πλατεία ΧΑΝΘ

Οι υπαίθριες διαδρομές δημιουργούνται σε ευθείς άξονες προς όλες τις κατευθύνσεις και επιτρέπουν την ελεύθερη δίοδο από τη βόρεια στη νότια είσοδο και από τη δυτική είσοδο σε ανατολικές διεξόδους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Όλοι οι χώροι και τα κτίρια της Νέας Έκθεσης, πέρα από τη συνεχή εσωτερική αστυνόμευση όταν λειτουργούν οι εκθεσιακοί χώροι, θα χρειάζονται συνεχή συντήρηση, υψηλή αισθητική, αλλά και σταθερή περίφραξη για προστασία από ζημιογόνες δράσεις όταν δεν λειτουργεί η έκθεση. Η δημόσια αστυνόμευση των κτιρίων, εκ του αποτελέσματος μέχρι σήμερα, έχει αποδειχτεί ότι δεν ήταν όσο απαιτείται αποτελεσματική.

• Η Ανάπλαση της Δ.Ε.Θ., είναι μια ευκαιρία για την πόλη γι’ αυτό και θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ισχυρό “τοπόσημο” για τη Θεσσαλονίκη, με υψηλό επίπεδο ποιότητας στα κτίρια, στους χώρους πρασίνου και στις διαδρομές του, ώστε να θεωρείται ένας σημαντικός επισκέψιμος χώρος. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με συνεχή συντήρηση και αυστηρή αστυνόμευση όλων των χώρων, ιδιαίτερα όταν δεν λειτουργούν τα περίπτερα και οι άλλες δραστηριότητες, ώστε να διατηρείται αυτή η ποιότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

• Οι υπαίθριοι χώροι των εκθεσιακών περιπέρων πρέπει να περιορίζονται και να προστατεύονται από την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και τις κακόβουλες πράξεις. Επίσης πρέπει να απαγορεύεται αυστηρώς η πρόσβαση και στάθμευση των αυτοκινήτων σε όλες τις διαδρομές και τους χώρους της ΕΚΘΕΣΗΣ, για να μην απαξιωθούν οι εγκαταστάσεις της, όπως συμβαίνει σήμερα. Ιδιαίτερα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες πρόσβασης στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που λειτουργεί μέχρι αργά το απόγευμα, όλο το χρόνο.

• Προσβλέποντας στο μέλλον, θα πρέπει να προβλεφθούν επίσης οι αναγκαίες θέσεις parking για τις εκδηλώσεις στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον και για τις αναγκαίες μετεπιβιβάσεις των οδηγών στα Δημόσια Μέσα Συγκοινωνίας, στη περίπτωση που περιοριστεί η κυκλοφορία αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης.

• Τέλος, όπως μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της έκθεσης, δεν θα διακοπεί η λειτουργία της ούτε για μια χρονιά κατά τη διάρκεια των έργων ανάπλασης.

Δείτε εδώ το βίντεο παρουσίασης:

 Γράψτε ένα σχόλιο


Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

* Όριο σχολίων: 120 λέξεις / 750 χαρακτήρες


Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί