Μια προβολή στο μέλλον του κυκλοφοριακού προβλήματος

Μια προβολή στο μέλλον του κυκλοφοριακού προβλήματος

Χρόνος Ανάγνωσης: 2'
26 Οκτ 2023
Εμμανούηλ Βλαχογιάννης / Α' Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ.
Μια προβολή στο μέλλον του κυκλοφοριακού προβλήματος
Χρόνος Ανάγνωσης: 2'

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης έχει αναδειχθεί ως η σημαντικότερη παράμετρος για μια αειφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας. Σαφέστατα, η προσέγγιση ενός τόσο περίπλοκου ζητήματος, πόσο δε μάλλον η “επίλυση” του, συνιστά μια δυσχερή άσκηση και σίγουρα απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων παρακολούθησης και ανάλυσης και συνακόλουθα τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μέτρησης και εκτίμησης για τη διατύπωση και αποδοχή εφαρμοστέων πολιτικών και μέτρων. Το δυσχερές αυτό πρόβλημα καθίσταται δυσχερέστερο, διότι υπεισέρχεται ένας κρίσιμος, αλλά και εν πολλοίς αστάθμητος παράγοντας, που είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό, πολιτικό επίπεδο. Για τον σπουδαίο οικονομολόγο και φιλόσοφο Friedrich von Hayek, το κοινωνικό προκύπτει από τις πράξεις των ανθρώπων, όχι όμως από τους σχεδιασμούς τους και κυρίως δεν τιθασεύεται, τουλάχιστον επαρκώς, θα σημείωνα, με ολιστικούς κονστρουκτιβιστικούς σχεδιασμούς.

Βιώνουμε συνεχείς και δραματικές αλλαγές στο ευρύτερό μας περιβάλλον, που επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις πράξεις μας. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και μας προτρέπει σε δράσεις μετριασμού των επιπτώσεών της. Η ψηφιοποίηση των οικονομικών διαδικασιών οδηγεί σε σταδιακή επέκταση της τηλεργασίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εικαζόμενες επιπτώσεις τους, όπως αυτές μπορεί να προεξοφληθούν ως επιστέγασμα εφαρμοζόμενων λογικών αλληλουχιών, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι βαρύνουσες. Οι άνθρωποι μετακινούνται από την οικία τους στον τόπο εργασίας τους ή στον τόπο παροχής διαφόρων υπηρεσιών για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους. Χρησιμοποιούν διάφορα μέσα μεταφοράς, που στον βαθμό, που είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο η από-ορυκτοποίηση και η ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκαλούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο έκλυση αερίων θερμοκηπίου. Εκτιμώ ότι οι ανάγκες μετακίνησης θα διαφοροποιηθούν σε κάποιο σημαντικό βαθμό, ενώ η πίεση για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης θα πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική διαφοροποίηση των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς.

Η σταδιακή επέκταση της τηλεργασίας, όπως αναφέρθηκε μειώνει τις ανάγκες μετακίνησης από την οικία στον τόπο εργασίας. Είναι κρίσιμο η εύλογη αυτή εκτίμηση να αποτυπωθεί προσεγγιστικά με ποσοτικό τρόπο στα διάφορα σχεδιαστικά εργαλεία που επιχειρούν προσομοιώσεις κυκλοφορίας οχημάτων. Προφανώς απαιτείται η δημιουργία βάσεων δεδομένων που εδράζονται σε έρευνες κοινού.
Η σταδιακή επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνει τις ανάγκες μετακίνησης προς τους τόπους φυσικής παροχής υπηρεσιών. Αυτό αφορά κυρίως το λιανικό εμπόριο αγαθών, όχι όμως και το σύνολο των λοιπών υπηρεσιών. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα και επιθυμούν τη συνεύρεση και τα ισχυρά βιώματα. Οι ανάγκες μετακίνησης για ψυχαγωγία πιθανόν να αυξηθούν, ενώ και η δημογραφική γήρανση πιθανόν να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση των μετακινήσεων για λόγους υγείας. Η αποτύπωση αυτών των τάσεων με ποσοτικό τρόπο στα διάφορα σχεδιαστικά εργαλεία και σε δυναμικές βάσεις δεδομένων εδραζόμενων σε έρευνες κοινού συνιστά μια απαραίτητη άσκηση.
Η αναμενόμενη μείωση των μετακινήσεων για την πραγματοποίηση αγορών θα αντισταθμιστεί από την εντυπωσιακή αύξηση της διακίνησης εμπορευμάτων με διάφορα μέσα εντός του αστικού ιστού. Χωρίς την εκπόνηση σχεδίων για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές και την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων, η επιβάρυνση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης μας θα εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη. Είναι επείγουσα ανάγκη να ανασχεδιαστεί η αρχιτεκτονική των Α.Ε.Μ., που θα επιτρέψει την παροχή του αυξανόμενου μεταφορικού έργου με φιλικά προς το περιβάλλον ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα πραγματοποιούν συντομότερες διαδρομές. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα συλλογής δεδομένων του όγκου και της διασποράς του στον χώρο του εκτελούμενου μεταφορικού έργου για το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και να εκπονηθεί ένα χωροταξικό σχέδιο για τη δημιουργία ευέλικτων αποθηκευτικών χώρων εντός του αστικού ιστού,
Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής. Είναι προφανές ότι δεν θα επαρκέσει το υπό κατασκευή δίκτυο του Μετρό, του οποίου ήδη μελετάται η επέκταση προς δυσμάς, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθεί και με επίγεια μέσα σταθερής τροχιάς και με την ηλεκτροκίνηση των λεωφορείων. Για να λειτουργήσει το σύστημα είναι απαραίτητη η δημιουργία σταθμών φόρτισης κατάλληλα χωροθετημένων στον αστικό ιστό της πόλης, που επιπλέον θα πρέπει να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός αυξανόμενου στόλου ιδιωτικών οχημάτων.

Οι βαρύνουσες αυτές αλλαγές, που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχο επανασχεδιασμό των θεσμικών οργάνων εντεταλμένων για τη λήψη αποφάσεων. Η συγκρότηση βάσεων δεδομένων, η χρήση κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης και σχεδιασμού, τα συστήματα προσομοίωσης συγκοινωνιακού και μεταφορικού έργου θα αποδώσουν εάν αποτελούν το κρίσιμο έως και μοναδικό υπόβαθρο λήψης των αποφάσεων. Η συζήτηση για την καταλληλότητα των υφιστάμενων δομών είναι προφανώς ανοικτή…Γράψτε ένα σχόλιο


Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

* Όριο σχολίων: 120 λέξεις / 750 χαρακτήρες


Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί