Νέος νόμος 4849-2021 για  λαϊκές αγορές και κινητές καντίνες. Πότε θα λειτουργήσει;
Χρόνος Ανάγνωσης: 7'

Τα συσσωρευμένα προβλήματα των λαϊκών αγορών δημιουργούν αυξημένες δυσχέρειες στην αστική διαβίωση, στους κατοίκους των περιοχών και στις λειτουργίες της πόλης. Από την άλλη αποτελούν σημαντικό φορέα για την τροφοδοσία των νοικοκυριών. Η άμεση σχέση παραγωγών και καταναλωτών είναι πολύ σημαντική για την Εθνική Οικονομία.

Πολλές προσπάθειες για τους Φορείς διαχείρισης και λειτουργίας έχουν γίνει κατά καιρούς. Λογικά ο νέος νόμος για λαϊκές και καντίνες, θα πρέπει να λύσει υπάρχοντα προβλήματα και να βελτιώσει την λειτουργία τους.

Η συντεταγμένη λειτουργία των λαϊκών αγορών(οριοθέτηση πάγκων και διάγραμμα διάταξης) με τον αποκλεισμό όλων όσων δεν έχουν σχετική άδεια, η καθαριότητα και ανακύκλωση, ο ευπρεπισμός  των πάγκων και η ιδιαίτερη σήμανση ανά κατηγορία, η αποτροπή στάθμευσης των παραγωγών στα πεζοδρόμια, η ύπαρξη των απαραίτητων χώρων υγιεινής, είναι  κι αυτά στοιχεία αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι πρόνοιες του νόμου

Ο Νόμος του 2021 προβλέπει 16 τουλάχιστον Υπουργικές αποφάσεις για να ενεργοποιηθεί!

Προβλέπει επίσης πως οι δήμοι θα είναι οι  αρμόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών της χώρας, με την εξαίρεση των λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου αρμόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Είναι σύμφυτο της γενικής Κυβέρνησης, του Κράτους γενικότερα  να δημιουργεί πολλά επίπεδα αρμοδιοτήτων, ώστε τελικά απλές υποθέσεις να περιπλέκονται στη γιγάντια γραφειοκρατία, χωρίς τέλος και χωρίς να ορίζεται ρηξικέλευθα ο υπεύθυνος και υπόλογος.

Ενώ λοιπόν η  ίδρυση ή κατάργηση των λαϊκών αγορών αποφασίζεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, ειδικά για τις λαϊκές αγορές των δήμων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η απόφαση για την ίδρυση ή κατάργηση λαμβάνεται από το  Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνωμοδότηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις.

Για τη μετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών με βάση τα παραπάνω, αποφασίζουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει   χωροταξικής μελέτης.

Τι να σημαίνει άραγε χωροταξική μελέτη, ποιος θα την εκπονήσει, με ποιο χρονικό όριο  και πότε θα υλοποιηθεί;

Ενώ οι λαϊκές θα λειτουργούν σε δημοτικούς χώρους των δήμων του Π.Σ.Θ., εν τούτοις οι δήμοι απλώς θα γνωμοδοτούν,(απλή γνώμη) μέσα σε ένα περίπλοκο σύστημα συναρμοδιοτήτων, δεν θα μπορούν να παρέμβουν ουσιαστικά για την βελτίωση της εικόνας και των λειτουργιών τους.

  Έως τότε η λειτουργία τους θα είναι η συνήθης;

Για τις λαϊκές αγορές του  δήμου Θεσσαλονίκης, σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το δημοτικό συμβούλιο και τις αποφάσεις να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μ βάση τα παραπάνω για τις 19 λαϊκές αγορές, που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν τα  προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να κωδικοποιηθούν οι επεξεργασίες και αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν ληφθεί.

Πρέπει να επισημανθεί η ‘’μικρή πρόοδος’’ που έχει γίνει στη λαϊκή της οδού Ν. Ζέρβα. Οριοθέτηση πάγκων ανά κατηγορία, επάρκεια κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων, παροχή ρεύματος για την λειτουργία ψυγείων, ώστε να αποφευχθεί ο θόρυβος από τις γεννήτριες ,πρόβλεψη για τη στάθμευση των οχημάτων των παραγωγών, έλεγχος της ευταξίας με τη συνεργασία του Σωματείου λαϊκών αγορών.

Ο στόχος ήταν να λειτουργήσει ως ‘’πρότυπη λαϊκή ‘’ και να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες. Για κάποιες ήταν αναγκαία η μεταφορά τους, ενώ για ορισμένες  η αναχωροθέτηση τους.

Κανονιστική απόφαση

 Για όλες όμως τις λαϊκές ξεκινά μια ‘’νέα’’ διαδικασία χωροθέτησης, εγκρίσεων, ελέγχου της λειτουργίας, με ένα νομοθετικό πλαίσιο ‘’νέο’’ που αναμένει τις εξειδικεύσεις με υπουργικές αποφάσεις και τις εγκρίσεις από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τις 5 Νοεμβρίου 2021, που ψηφίστηκε ο νόμος είναι απορίας άξιο αν έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις.

 Αναμένοντας το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ‘’χωροταξικών μελετών’’ η ολοκλήρωση των μελετών χωροθέτησης- αναχωροθέτησης-κανόνων λειτουργίας κ.α και η ψήφιση μιας ενιαίας κανονιστικής απόφασης από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων του Π.Σ.Θ και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ίσως αποτελεί αναγκαιότητα στην κατεύθυνση επίτευξης του στόχου.

ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: https://makelife.gr/%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/1 σχόλιο

  1. Ο/Η Πέτρος Παπαϊωάννου λέει:

    Το κείμενο αυτό είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις Λαϊκές αγορές.
    Ως μεγάλη, σύγχρονη και ενιαία πόλη η Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι θα έπρεπε να αποφασίζει ο Κεντρικός Μητροπολιτικός Δήμος της για την ίδρυση ή κατάργηση κάποιας Λαϊκής Αγοράς. Αυτός πρέπει να σχεδιάζει με τη συνεργασία της Περιφέρειας τον ανάλογο με τη κουλτούρα της πόλης σύγχρονο τρόπο λειτουργίας τους και να χρειάζεται μόνο την τελική έγκριση του σχετικού Υπουργείου, για τον έλεγχο πιθανών λανθασμένων αποφάσεων, σε σχέση με τους Νόμους του κράτους.
    Σημαντικότερο όλων όμως είναι, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όχι με ψηφοθηρικά αλλά με ποιοτικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να αναδεικνύουν την επιθυμητή προσωπικότητα της πόλης!

Γράψτε ένα σχόλιο


Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

* Όριο σχολίων: 120 λέξεις / 750 χαρακτήρες


Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί