Πυργίδης Χρήστος

Πολίτης Ιωάννης

Ο Ιωάννης Πολίτης είναι αναπληρωτής καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Θεραπεύει ερευνητικά το σύνολο των γνωστικών περιοχών του συγκοινωνιολόγου μηχανικού, με έμφαση στους τομείς της αστικής κινητικότητας, των δημοσίων συγκοινωνιών και της οικονομικής των μεταφορών. Από το 2019 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού επιστημονικών άρθρων (>200) σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, τα οποία τυγχάνουν αναγνώρισης της επιστημονικής κοινότητας με πλήθους ετεροαναφορών (>900). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών, είτε ως συντονιστής, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος καταφέρνοντας να προσελκύσει κονδύλια άνω του 1 εκατ. ευρω την τελευταία πενταετία.

Σκιαδαρέσης Γιώργος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ειδικότητα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από την ίδια σχολή. Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα: “Η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής”.

Από το 1992 μέχρι σήμερα εργάζεται ανελλιπώς σε Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αρχικά στη Θεσσαλονίκη (ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ και 9η ΕΒΑ), από το 2006 στη Βέροια (11η ΕΒΑ), από το 2014 στην Πέλλα και στην Έδεσσα ως προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας και από το 2017 ως και το 2020 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ως προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ως Αν. Προϊστάμενος. Από τον Ιανουάριο του 2021 εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με τα καθήκοντα του Αν. Προϊσταμένου.

Έχει ασχοληθεί κυρίως με μελέτες βυζαντινής, μεταβυζαντινής και οθωμανικής αρχιτεκτονικής με σχετικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Από το 2004 είναι μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Από τον Απρίλιο του 2019 είναι αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Βαρσακέλης Νικόλαος

Ο κ. Νίκος Χ. Βαρσακέλης είναι Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής  στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε περιοχές όπως η βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα σε θέματα παραγόντων που επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας, τα τεχνολογικά πάρκα και σε θέματα που αφορούν στις πολυεθνικές εταιρείες, όπως παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μιας εταιρείας για την εγκατάσταση σε μια χώρα.


Έχει εργασθεί ως εθνικός εμπειρογνώμων στις Γενικές Διευθύνσεις ΙΙ και ΧV της Επιτροπής της Ε.Ε. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητικός υπεύθυνος και ως ερευνητής σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, τόσο της Ε.Ε., όσο και της Γ.Γ.Ε.Τ. Είναι αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτικής της Ε.Ε., του Ελβετικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γεωργίας. Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στα πανεπιστήμια University of Alicante (Spain) and University of Copenhagen (Denmark).


Υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Διετέλεσε αντιπρύτανης οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γκιτσάκης Ιωάννης

Ο Ιωάννης Γκιτσάκης είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στη Θεσσαλονίκη, με ειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις και στις Συμβάσεις Παραχώρησης και Σ.Δ.Ι.Τ., Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.ΠΘ. και Σύμβουλος Επενδύσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., όπου έλαβε πτυχίο Νομικής (1994), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (1996) και Διδακτορικό Δίπλωμα (2005). Η διδακτορική του διατριβή είχε αντικείμενο τις Συμβάσεις Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημοσίου Έργου και εκδόθηκε το 2006 από τις Εκδόσεις Σάκκουλα.

Είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1996, με εξειδίκευση στο Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο και στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και των Συμβάσεων Παραχώρησης και Σ.Δ.Ι.Τ.

Συνεργάστηκε ως ειδικός εμπειρογνώμονας με την εταιρία Εγνατία Οδός Α.Ε. για θέματα συμβάσεων παραχώρησης και ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων. Με την εταιρία Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ως μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη του Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων. Με το Υπουργείο Υποδομών ως μέλος της ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων και ως ειδικός εμπειρογνώμονας σε ζητήματα συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων. Με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Ι.Μ.Ε.Τ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), καθώς και με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως νομικός σύμβουλος σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και για την υποστήριξη υποθέσεων τους στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία ως συνεπίκουρος διδασκαλίας (Υπότροφος Ι.Κ.Υ.) του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., ως εισηγητής σε Σεμινάρια για τις Δημόσιες Συμβάσεις και τις Συμβάσεις Παραχώρησης και Σ.Δ.Ι.Τ. και ως εκπαιδευτής νομικών μαθημάτων σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.

Ενώ έχει και πλούσιο συγγραφικό έργο, με δημοσιεύσεις και γνωμοδοτήσεις κυρίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, και αρθρογραφεί συστηματικά στο capital.gr, στο περιοδικό Χρήμα & Τουρισμός και στο money-tourism.gr, στο marketnews.gr, στο gtp.gr και στο dikastiko.gr, για ζητήματα μεγάλων αναπτυξιακών έργων, υποδομών, επενδύσεων, ανάπτυξης και τουρισμού, καθώς και για την ανάπτυξη συγκεκριμένων Περιφερειών, νησιών, πόλεων ή περιοχών της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Θράκη, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Εύβοια κ.ά.

Ουγγρίνης Θεοφάνης(Φάνης)

Γεννήθηκε το 1968 στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατοικεί μόνιμα. Τελείωσε το 10ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πυροβολικό. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά. Ικανός χρήστης Microsoft Office, WordPress και Atlantis ERP.

Παρακολουθεί τακτικά σεμινάρια και συμμετέχει σε διάφορες στρογγυλές τράπεζες, όπως αυτές του ΕΒΕΘ, του ΣΒΒΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕΔΕ, του ΤΕΕ, του ΠΑΜΑΚ και πολλών άλλων φορέων.

Το 1987 ξεκίνησε να απασχολείται στον κλάδο των fillers ανθρακικού ασβεστίου και παραγωγής δομικών υλικών, με αρχικό αντικείμενο το  project management ανάπτυξης νέων υλικών, αλλά και διαχείρισης προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Το 1999 αναλαμβάνει πλήρη χρέη γενικής διεύθυνσης και διεύθυνσης πωλήσεων παλαιάς οικογενειακής επιχείρησης, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο τόσο όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία, όσο και σε σχέση με τις οικονομικές και εμπορικές επιδόσεις, τουλάχιστον μέχρι την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας το 2009.

Διαχειρίστηκε προγράμματα υποστηριζόμενα από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιώντας εκτεταμένες επενδύσεις σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό και σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και λειτουργικών μεθόδων.

Τον Ιανουάριο του 2017 ξεκίνησε και έτρεξε το διαδικτυακό πρότζεκτ www.point4023.gr , μια ιστοσελίδα όπου Έλληνες “της διπλανής πόρτας” καταθέτουν ελεύθερα τις σκέψεις τους για την τοπική, εθνική και διεθνή πραγματικότητα.

Από το 2019 αποτελεί στέλεχος (εξωτερικός συνεργάτης) του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, της ΠΚΜ. Αποστολή του Μηχανισμού είναι η καταγραφή τάσεων στο χώρο της απασχόλησης, με έμφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέλος στο ΔΣ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (αντιπρόεδρος).

Μέλος στο Think Tank ΣΕΒΕ, του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Φίλων Ν.Παραλίας, της Παρέμβασης, και επίσης συμμετείχε στο παρελθόν ως δοτό μέλος στην επιτροπή διοίκησης του ΚΠΕΕ, στο παράρτημα ΒΕ.

Διετέλεσε μέλος στο ΔΣ του παραρτήματος ΒΕ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, από το 2018 έως το 2022.

Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΘ, από το 2005 ως το 2017.

Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΒΒΕ, από το 2003 ως το 2015, με ενεργή προσωπική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας Περιβάλλοντος και Εργασιακών.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης από το 2008 ως το 2013, αρχικά με καθήκοντα εφόρου ακινήτου περιουσίας και κατόπιν ως ταμίας.

Συμμετείχε προεκλογικά στο έργο της Γραμματείας Προγράμματος της ΝΔ.

Είναι διπλωματούχος της σχολής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης του ΝΟΘ, ενώ περνά μεγάλο μέρος από τον ελεύθερο χρόνο στον κινηματογράφο και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το 2015 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσ/νίκης με το Ποτάμι, ενώ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές δοκιμάστηκε με τον συνδυασμό του Νίκου Ταχιάου.

Αρθρογραφεί συστηματικά στην Καθημερινή, στο Athens Voice, στο Liberal.gr, στο ThePresident.gr, στο Voria.gr, στο Xrima.gr, στο Thestival.gr, στο GrTimes.gr, στη Μακεδονία, στο MyPortal.gr και στην Μεταρρύθμιση, ενώ διατηρεί και ιδιαίτερα ευρεία παρουσία στα σοσιαλ μίντια, και συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Είναι παντρεμένος με την αργυροχρυσοχόο Ναταλία Μαυρούλη και έχουν δύο παιδιά.

ΚΤΙΡΙΟforTHESS

Θεοδοσίου Νικόλαος

Ο Νικόλαος Θεοδοσίου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όπου ολοκλήρωσε και το διδακτορικό του.

Σήμερα είναι καθηγητής στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Ασχολείται με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές.

Είναι, μεταξύ άλλων, διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη”, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Association of European Civil Engineering Faculties, πρώην πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης και συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Είναι πρόεδρος του δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για την Προώθηση Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, UN Sustainable Development Solutions Network Black Sea.

Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του «δρόμου των εξοχών», της σημερινής Β. Όλγας. Ζω και περπατώ ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια τα οποία διαμορφώνουν ήδη από τις παιδικές μου αναμνήσεις την έννοια της γειτονιάς. Διαβαίνοντας καθημερινά αυτόν τον άξονα, διαπιστώνει κανείς, χρονιά με τη χρονιά, είτε την εγκατάλειψη και απαξίωση τους, είτε την ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση τους. Ένα ες αεί δίπολο. Καλό-κακό, όμορφο-άσχημο, φροντίδα- παραμέληση.

Αποφοιτώ από το Κολλέγιο «Ανατόλια», ένα περιβάλλον εξωστρεφές και με ανοικτούς ορίζοντες, πέρα από τα στενά όρια του «σχολείου». Εισαγωγή στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Η πρώτη επαφή με την έννοια της τεχνοκρατικής αντίληψης, της σημασίας της κλίμακας, των αριθμών και της έννοιας της επίλυσης των προβλημάτων με ορθολογική σκέψη.

Παράλληλα αρχίζει να καλλιεργείται μέσα μου η τάση για εμβάθυνση στα ζητήματα του Πολεοδομικού σχεδιασμού και της Χωροταξικής οργάνωσης ως πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης μίας πόλης. Εισαγωγή ως φυσική συνέχεια στο Π.Μ.Σ. «Πολεοδομία-Χωροταξία» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εισερχόμενος στην αγορά εργασίας μέσα στην καταιγίδα της οικονομικής κρίσης, αρχίζουν  τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική σταδιοδρομία και την άμεση επαφή με την μελέτη, την κατασκευή και την Ελληνική Πολεοδομική Νομοθεσία. Σημαντική επαφή με τα έργα μεγάλης κλίμακας αποτέλεσε η συμμετοχή μου στην Τεχνική Επιτροπή του Διαγωνισμού για την Ανάπλαση της Δ.Ε.Θ.

Ταυτόχρονα, ως ένθερμος υποστηρικτής της δια βίου μάθησης και κατάρτισης, αρχίζει η συμμετοχή σε δεκάδες ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις, καθώς και η ενασχόληση με τα αρμόδια όργανα του Τεχνικού Κόσμου. Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, Μόνιμες Επιτροπές Χωροταξίας και Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας, Αντιπροσωπεία και Διοικούσα του Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ. Μία καθημερινή τριβή με όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους μηχανικούς.

Νάστης Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Σ. Νάστης είναι Ομ. Καθηγητής του ΑΠΘ, Πτυχιούχος Δασολογίας και Γεωπονίας του Α.Π.Θ. MS και Ph.D. Λιβαδοπονίας, από το Utah State University των ΗΠΑ, μέλος της ομάδος της Τραπέζης της Ελλάδος για την κλιματική αλλαγή. Υφηγητής από το 1981 και καθηγητής από το 1990 έως το 2009 στον Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας του Α.Π.Θ. Επισκέπτης Καθηγητής στο Utah State University των ΗΠΑ. Εμπειρογνώμονας στο INRA της Γαλλίας. Εργασιακή εμπειρία στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Γαλλία και τη Νιγηρία. Επιστημονικός υπεύθυνος σε 18 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και συμμετοχή σε πολυάριθμα ενώ εκπόνησε 79 μελέτες εφαρμογής.

Οργάνωσε 7 εθνικά και 7 διεθνή συνέδρια. Δημοσίευσε 174 εργασίες, έχει συγγράψει δύο βιβλία και έχει περισσότερες από 1000 βιβλιογραφικές αναφορές. Διετέλεσε: Συγκλητικός και Πρόεδρος στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Μέλος της επιτροπής ερευνών του Α.Π.Θ. για δύο θητείες, Μόνιμο μέλος της “Standing Committee for Agricultural Research” της Ε.Ε. για πέντε έτη, Μέλος διαφόρων επιτροπών της ΕΕ όπως Agrimed, “Agrosilvopastoral systems”, Sheep and Goat Nutrition, CIHEAM και διαφόρων επιτροπών στο πρώην Υπουργείο Γεωργίας.

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και της επιτροπής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής στην Κύπρο. Έλαβε υποτροφίες: ΙΚΥ, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Utah State University των ΗΠΑ, και διακρίσεις της “Xi Sigma Pi” των Η.Π.Α. και της European Association for Animal Production.