Υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Λ.Θ.

Υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Λ.Θ.

Χρόνος Ανάγνωσης: 7'
27 Οκτ 2023
Λιάγκος Αθανάσιος / Εκτελεστικός πρόεδρος Δ.Σ. & διευθύνων σύμβουλος Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Λ.Θ.
Χρόνος Ανάγνωσης: 7'

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Σε ποιους τομείς εστιάζουν οι επενδύσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την εξέλιξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και πώς αυτό επηρεάζει την πόλη;


Στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. όραμά μας είναι να είμαστε κάτι περισσότερο από ένα λιμάνι. Η φιλοδοξία αυτή διαπνέει τη σχέση μας με την πόλη. Αναμφίβολα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι αναπόσπαστο μέρος του αστικού και κοινωνικού ιστού, συνεπώς η ανάπτυξή του σχετίζεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική ευημερία της πόλης και των κατοίκων της. Με βάση τα παραπάνω, επιδιώκουμε να ενισχύουμε διαρκώς τη σχέση μεταξύ πόλης – λιμένα, ενεργώντας ως “πύλη ανάπτυξης” για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.


Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο επενδυτικό πλάνο, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους μας. Ειδικότερα, επενδύουμε με συνέπεια στην ανάπτυξη της συνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης, στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, εστιάζουμε στην προώθηση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών, ώστε να καθιερώσουμε το λιμάνι ως “smartport”, προσφέροντας υπηρεσίες που ενσωματώνουν πλήρως κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance).


Από το 2018, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ, για τη συνολική αναβάθμιση του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, αποκτήθηκαν δυο νέες υπερσύγχρονες γερανογέφυρες, ένας αυτοκινούμενος γερανός και 12 straddle carriers, ενώ υλοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης κρηπιδωμάτων, κτιρίων και υποσταθμών παροχής ενέργειας, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργικότητα του λιμένα και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνεργάτες μας.
Επίσης, έχουμε εφαρμόσει μια σειρά ψηφιακών λύσεων, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση του αποτελεσματικότερου συντονισμού πόρων, έργων και συνεργατών. Συνολικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας και προάγουν την εξέλιξη της εταιρείας μας.


Επιπλέον, έχουμε διαμορφώσει και υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία ενσωματώνει τα κριτήρια ESG και έχει ως στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας, την προώθηση της “πράσινης” ανάπτυξης και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Ενδεικτικά, οι στόχοι της στρατηγικής μας περιλαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό. Συνεπώς, στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υλοποιούμε το επενδυτικό μας πλάνο, έχοντας υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση σε σχέση με θέματα βιωσιμότητας με σκοπό την ταχύτερη μετάβαση προς ένα “πράσινο” λιμάνι και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία.


Ποια η συμβολή των επενδύσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στην οικονομία της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και της χώρας στο σύνολό της;


Η αναβάθμιση των υποδομών στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί άμεση επένδυση μείζονος σημασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης και προάγει τις διασυνοριακές συνέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Χαρακτηριστικά, το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζει ουσιαστικά τον ρόλο του Λιμένα Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών χωρητικότητας έως 24.000 TEU, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του και οδηγώντας σε ανάλογη αύξηση της εμπορικής του δραστηριότητας. Η υλοποίηση, αλλά και η ολοκλήρωση του έργου, συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με ποικίλα και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.


Βάσει μελέτης της Deloitte, το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6 κατά την τριετή περίοδο υλοποίησής του υπολογίζεται ότι δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ για το οικοσύστημα του λιμένα, ενισχύει τα δημόσια έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους με 35 εκατ. ευρώ ετησίως, παράγει προστιθέμενη αξία που ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως και στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, κατά τη δεκαετή περίοδο πλήρους λειτουργίας του, ο Προβλήτας 6, αναμένεται να δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένα, να στηρίξει τα έσοδα του Δημοσίου με περισσότερα από 55 εκατ. ευρώ ετησίως, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία που υπερβαίνει τα 177 εκατ. ευρώ ετησίως και να στηρίξει άμεσα ή έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων των 4.000 θέσεων εργασίας.


Σύμφωνα με την απόφαση (547/2022) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία εκδόθηκε την περασμένη άνοιξη σχετικά με το λιμενικό έργο που πραγματοποιείται στο λιμάνι του Πειραιά, για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο αλλά και τα υπόλοιπα που περιλαμβάνονται στο Master Plan, απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). Αυτό ισχύει για όλα τα λιμάνια της χώρας. Η συγκεκριμένη απόφαση επηρέασε και το πλάνο υλοποίησης του έργου στη Θεσσαλονίκη. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για να ικανοποιήσει τις νέες συνθήκες που προέκυψαν, προχώρησε στην εκπόνηση του επικαιροποιημένου Master Plan και της αντίστοιχης Σ.Μ.Π.Ε., τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς και η έγκρισή τους θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την υλοποίηση του έργου.


Πώς συμβάλλουν η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και το λιμάνι στην ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομίας της Θεσσαλονίκης;


Η κρουαζιέρα και η ακτοπλοΐα είναι και οι δύο πολύ σημαντικές δραστηριότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, ειδικά η κρουαζιέρα, αφού στατιστικά 6 στους 10 επιβάτες θα επιστρέψουν για διακοπές στον προορισμό που επισκέφθηκαν με κρουαζιέρα και είχαν μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία.


Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους που έχουμε θέσει ως Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, συγκαταλέγεται και η προώθηση της Θεσσαλονίκης ως ιδανικός προορισμός κρουαζιέρας, αυξάνοντας την τουριστική κίνηση, με σκοπό την ενίσχυση τόσο της τοπικής κοινότητας, όσο και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υποδομές, το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών του Λιμένα Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα χτίζουμε και διατηρούμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς της για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στον λιμένα.


Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή προσφέρουν στους επισκέπτες της κρουαζιέρας μοναδικές και αξέχαστες πολιτιστικές, ιστορικές, αρχαιολογικές και γαστρονομικές εμπειρίες. Το 2022 η σεζόν κρουαζιέρας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με 61 αφίξεις, σχεδόν οι μισές από τις οποίες ήταν αφίξεις homeporting, παρουσιάζοντας μια αύξηση περίπου 260% σε σχέση με το 2021. Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη “άνοιξε” μια επιπλέον πύλη για τον εισερχόμενο τουρισμό από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει την τιμή να αποτελεί ζωτικό μέρος αυτής της ανάπτυξης.


Ο προορισμός γνωρίζει θεαματική ανάπτυξη στον τομέα της κρουαζιέρας με το 2023, να έχει προγραμματισμένες περίπου 70 αφίξεις και οι μισές από αυτές να αφορούν αφίξεις homeporting. Η σεζόν για το 2023 ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 4 Ιουνίου 2023, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε για πρώτη φορά ταυτόχρονα δύο κρουαζιερόπλοια, σε δύο διαφορετικούς επιβατικούς σταθμούς, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία του 2ου Επιβατικού Σταθμού, σε ανακαινισμένο κτίριο στον Προβλήτα 2. Ο 2ος Επιβατικός Σταθμός αποτελεί μια επιπλέον, στρατηγικής σημασίας, επένδυση στις υποδομές του λιμένα, που αναβαθμίζει τη θέση μας στο διεθνές λιμενικό στερέωμα και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, το κορυφαίο συνέδριο κρουαζιέρας και yachting της Ελλάδας “Posidonia Sea Tourism Forum” (P.S.T.F.) πραγματοποιήθηκε φέτος στη Θεσσαλονίκη, στις 25 – 26 Απριλίου 2023. Συνεπώς, η Θεσσαλονίκη προσελκύοντας υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου για τις δύο αυτές ημέρες, αποτέλεσε την παγκόσμια πρωτεύουσα κρουαζιέρας.
H Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από κοινού με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αιγαίου υλοποιούν μελέτη Εκτίμησης του Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος της Κρουαζιέρας για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της μελέτης που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του P.S.T.F. 2023, το 90,1% των επιβατών δηλώνουν ότι μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν είναι εξαιρετικά έως αρκετά πιθανό να συστήσουν τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό τουριστικής επίσκεψης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, θα αναδειχθούν συγκεκριμένα στοιχεία, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και στο να γίνει ελκυστικότερος ο προορισμός για τις εταιρείες και τους επιβάτες κρουαζιέρας.

Αναφορικά με την ακτοπλοΐα, τo λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο). Συγκεκριμένα, στις 2 Ιουνίου ξεκίνησε ξανά η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκη – Σποράδες ενώ στις 4 Ιουλίου ξεκίνησαν επιπλέον δρομολόγια που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Λήμνο και τη Λέσβο. Από τις αρχές Ιουλίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη συνδέεται με τους παραπάνω προορισμούς με 7 δρομολόγια την εβδομάδα.Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί