ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗ

forthess.gr

-Γράφουν ΙΔΕΕΣ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ α) ειδικοί επιστήμονες, β)τεχνοκράτες και εξειδικευμένοι επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου, γ)θεσμικοί παράγοντες της Πολιτείας, άμεσα σχετικοί με το θέμα.

-Τα κείμενα για να δημοσιευτούν στο forthess.gr , πρέπει να έχουν μόνο δημιουργικό χαρακτήρα και να αφορούν αποκλειστικά, σημαντικά έργα & θέματα ή αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονομική ή την πολιτιστική της ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών της, χωρίς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκειμενικοί ή προσβλητικοί. 

-Οι απόψεις και προτάσεις, έχουν στόχο το γενικό όφελος της ευρύτερης Θεσσαλονίκης και πρέπει να καταλήγουν σε ένα μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και θα «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει στην πόλη, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες απόψεις.

-Το μέγεθος των κειμένων των άρθρων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Φωτογραφίες, σχέδια και video αποστέλλονται ανεξάρτητα. Το μέγεθος του κειμένου των σχολίων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 λέξεις.

-Τα ΑΡΘΡΑ  μετά τη τεχνική έγκριση των Υπευθύνων αναρτώνται στο forthess.gr με ελάχιστο χρόνο παραμονής τους τις 2 εβδομάδες, ενώ τα ΣΧΟΛΙΑ αναρτώνται με ελάχιστο χρόνο παραμονής τους, την 1 εβδομάδα.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ