ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗ

forthess.gr

-Γράφουν ΙΔΕΕΣ&ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ α) ειδικοί επιστήμονες, β)τεχνοκράτες και εξειδικευμένοι επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου, γ)θεσμικοί παράγοντες της Πολιτείας, άμεσα σχετικοί με το θέμα.

-Τα κείμενα για να δημοσιευτούν στο forthess.gr , πρέπει να έχουν μόνο δημιουργικό χαρακτήρα και να αφορούν αποκλειστικά σημαντικά έργα, θέματα ή αποφάσεις που επηρεάζουν θετικά την πρόοδο, την οικονομική ή την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

-Με στόχο το γενικό όφελος της ευρύτερης Θεσσαλονίκης, δημοσιεύονται κείμενα «τεκμηριωμένα – αντικειμενικά -με επιχειρήματα»! Πρέπει να περιέχουν λογικά και επιστημονικά στοιχεία, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκειμενικοί ή προσβλητικοί.  

-Το μέγεθος των κειμένων των άρθρων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις. Φωτογραφίες, σχέδια και video αποστέλλονται ανεξάρτητα. Το μέγεθος του κειμένου των σχολίων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 λέξεις.

-Οι απόψεις και προτάσεις, πρέπει να καταλήγουν σε ένα μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και θα «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει στην πόλη, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες
απόψεις.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ