Όροι Αρθρογράφησης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ forthess.gr


1) δημοσιεύει μόνο δημιουργικές ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ, ειδικών επιστημόνων ή
τεχνοκρατών και εξειδικευμένων επαγγελματιών του τεχνικού κόσμου, ή θεσμικών παραγόντων
της πολιτείας, άμεσα σχετικών με το θέμα.

2) Τα κείμενα για να δημοσιευτούν στο forthess.gr , πρέπει να έχουν δημιουργικό χαρακτήρα και να
αφορούν αποκλειστικά σημαντικά έργα, θέματα ή αποφάσεις που επηρεάζουν θετικά την πρόοδο, την οικονομική ή την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

3) Το forthess.gr δημοσιεύει μόνο κείμενα «τεκμηριωμένα – αντικειμενικά -με επιχειρήματα »! Πρέπει να περιέχουν λογικά και επιστημονικά στοιχεία, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκειμενικοί ή προσβλητικοί, με στόχο το γενικό όφελος της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

4) Ο συντάκτης πρέπει να δηλώνει ότι ενημερώθηκε για όλες τις προδιαγραφές δημοσίευσης.

5) Τα κείμενα για να γίνουν αποδεκτά για ανάρτηση, πρέπει να είναι επώνυμα.

6) Το μέγεθος των κειμένων των άρθρων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 600 λέξεις.

Φωτογραφίες, σχέδια και video αποστέλλονται ανεξάρτητα.

7) Το μέγεθος του κειμένου των σχολίων, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 λέξεις.

8) Οι απόψεις και προτάσεις, πρέπει να καταλήγουν σε ένα μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και
θα «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει στην πόλη, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες
απόψεις.