Όροι Αρθρογράφησης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ forthess.gr


1) Δημοσιεύει μόνο δημιουργικές ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ, ειδικών επιστημόνων ή τεχνοκρατών και εξειδικευμένων επαγγελματιών του τεχνικού κόσμου, ή θεσμικών παραγόντων της πολιτείας, άμεσα σχετικών με το θέμα.

2) Τα κείμενα για να δημοσιευτούν στο forthess.gr, πρέπει να έχουν δημιουργικό χαρακτήρα και να αφορούν αποκλειστικά σημαντικά έργα, θέματα ή αποφάσεις που επηρεάζουν θετικά την πρόοδο, την οικονομική ή την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

3) Το forthess.gr Το forthess.gr δημοσιεύει μόνο κείμενα « τεκμηριωμένα – αντικειμενικά – με επιχειρήματα »! Πρέπει να περιέχουν λογικά και επιστημονικά στοιχεία, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν υποκειμενικοί ή προσβλητικοί, με στόχο το γενικό όφελος της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

4) Ο συντάκτης πρέπει να δηλώνει ότι ενημερώθηκε για όλες τις προδιαγραφές δημοσίευσης.

5) Τα κείμενα για να γίνουν αποδεκτά για ανάρτηση, πρέπει να είναι επώνυμα (αποστολή βιογραφικού έως 140 λέξεις & φωτογραφία αρθρογράφου με ανάλυση: min 300dpi).

6) Για τα ΆΡΘΡΑ: Το κείμενο να είναι από 600 έως 1800 λέξεις. Οι φωτογραφίες (ανάλυση: min 300dpi, με αναφορά της πηγής προέλευσης) και τα video αποστέλλονται ανεξάρτητα.

7) Για τα ΣΧΟΛΙΑ: Το μέγεθος του κειμένου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 λέξεις.

8) Οι απόψεις και προτάσεις, πρέπει να καταλήγουν σε ένα μικρό επίλογο, ο οποίος θα «φωτίζει» και θα «επεξηγεί» το τελικό όφελος που θα προκύψει στην πόλη, αν εφαρμοστούν οι αναγραφόμενες απόψεις.

9) Η αποστολή του υλικού στο: [email protected]r | τηλ. 2311 829 375