Ταυτότητα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ / Αρχές λειτουργίας του forthess.gr

1. ΣΤΟΧΟΙ- ΑΡΧΕΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Είναι γενική η πεποίθηση ότι ο ρόλος και η γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα τα τελευταία 40 χρόνια, σταδιακά απαξιώνονται. Προηγήθηκε η συνεχής αποβιομηχανοποίηση της ευρύτερης περιοχής της, η αποχώρηση σημαντικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών από την πόλη καθώς και η υποβάθμιση των θεσμικών της δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επικράτησε η αναβλητικότητα και η καθυστέρηση στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, αναγκαίων για την οικονομική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της, που θα έπρεπε να είχαν ήδη συντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερα η αναβλητικότητα και οι καθυστερήσεις αυτών των αναγκαίων έργων για την πόλη, πιστεύουμε ότι οφείλονται εκτός των άλλων προβλημάτων και στις διαφορετικές πολιτικές και συχνά σε συγκρούσεις απόψεων κοινωνικών ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιστημονικοί ή επαγγελματικοί φορείς της πόλης, προσπαθούν να αντιδράσουν σε αυτή τη συνεχιζόμενη υποβάθμισή της. 

Για να προχωρεί όμως συντεταγμένα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων, χρειάζεται και η ενεργοποίηση των πολιτών της, ώστε φορείς και κοινωνία από κοινού με τον ίδιο βαθμό ενημέρωσης να είναι προσανατολισμένοι προς την ίδια κατεύθυνση.

Για να ενεργοποιηθεί όμως η κοινωνία μας, χρειάζεται την ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση από κατάλληλους για τα θέματα αυτά επιστήμονες και τεχνοκράτες, οι οποίοι μπορούν από τη θέση τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της πόλης μας.

Το ΚΤΙΡΙΟ με αφετηρία τις παραπάνω διαπιστώσεις, ίδρυσε το forthess.gr ως ένα εξειδικευμένο και αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης και παράλληλα  ΒΗΜΑ για την επιστημονική και τεχνοκρατική κοινότητα της πόλης, για να εκφράζουν τεκμηριωμένα και με θετική νοοτροπία τις απόψεις τους, αποκλειστικά για θέματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της πόλης και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Για το σκοπό αυτό το ΚΤΙΡΙΟ προσκάλεσε αναγνωρισμένους επιστήμονες και τεχνοκράτες του τεχνικού χώρου, να συνεργαστούν ως μόνιμοι αρθρογράφοι ή ως Μέλη Συντακτικής Επιτροπής του site.

  • Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, με μέλη καταξιωμένους επιστήμονες και τεχνοκράτες,  εποπτεύει το forthess.gr και δημοσιεύει ΑΡΘΡΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Οι ίδιοι και ως Υπεύθυνοι Τομέα Θεμάτων ελέγχουν τις προδιαγραφές των δημοσιεύσεων των σχετικών άρθρων σύμφωνα με τους αναφερόμενους κανόνες και στόχους. Παράλληλα προτείνουν ή επιλέγουν και άλλους εξειδικευμένους τεχνοκράτες ως αρθρογράφους, με τις ανάλογες επιστημονικές και επαγγελματικές ιδιότητες που αναφέρθηκαν, για να συμμετέχουν ως ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. Τα μέλη της Επιτροπής και οι μόνιμοι αρθρογράφοι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να γράφουν και ΣΧΟΛΙΑ σε όλες τις δημοσιεύσεις που αναρτώνται. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο κάθε αρθρογράφος για το κείμενό του.
  • Το forthess.gr είναι ανοικτό για δημοσιεύσεις και από άλλους ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ με ίδιες ιδιότητες, ή από θεσμικούς παράγοντες της Πολιτείας ή άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες & τεχνοκράτες, όμως άμεσα σχετικούς με το θέμα (π.χ αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωτεχνικοί, αρχαιολόγοι κ.ά).
  • Όταν δημοσιευτεί στο forthess.gr κάποιο θέμα που αφορά στην ανάπτυξη της πόλης και ακολουθήσει παράλληλα και ο σχολιασμός των μόνιμων αρθρογράφων, μπορεί να προκύπτει για το θέμα αυτό μια ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, η οποία πιστεύουμε θα ενημερώνει πληρέστερα και καλύτερα τον αναγνώστη του forthess.gr.

2.  ΚΑΝΟΝΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Βασικά κριτήρια δημοσίευσης κειμένων στο forthess.gr, είναι:

• η επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητα του αρθρογράφου και

• η πιστή εφαρμογή των όρων και προδιαγραφών του forthess.gr για τα κείμενα.

-Στόχοι δημοσιεύσεων:

   • Οι δημοσιεύσεις στο forthess.gr, έχουν στόχο τη σωστή και πληρέστερη ενημέρωση, ώστε να υποστηρίζονται αποφάσεις και έργα που θα συμβάλλουν με την υλοποίηση τους, στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της πόλης.  

    • να δημοσιεύονται δημιουργικά και αξιόπιστα κείμενα που θα κερδίζουν, την εμπιστοσύνη και θα ενεργοποιούν τον αναγνώστη τους.

3ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ΚΤΙΡΙΟ και όλα τα Μέλη Δημοσιεύσεων του forthess.gr, ενημερώνουν τους αναγνώστες του, ότι:

a) η συμμετοχή με τις δημοσιεύσεις τους, γίνονται ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ή ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ, με δημιουργικά, τεκμηριωμένα και αξιόπιστα κείμενα.

b) το forthess.gr δημιουργήθηκε για να συμμετέχουν και άλλοι αρθρογράφοι που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στις προσπάθειές του,

c) στο forthess.gr γράφουν μόνο επιστήμονες ή τεχνοκράτες του τεχνικού χώρου (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ηλεκ/μηχανολόγοι, τοπογράφοι) ή επαγγελματίες εξειδικευμένοι με το θέμα που αφορά την ανάπτυξη (π.χ οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, αρχαιολόγοι κ.ά), ή παράγοντες της πολιτείας άμεσα σχετικοί με το θέμα. Καταθέτουν ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και προτείνουν τις ΛΥΣΕΙΣ τους μόνο για έργα και σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη της πόλης (Οι όροι δημοσίευσης στο site αναρτώνται στην αρχική σελίδα)

d) με τα πιθανά ΣΧΟΛΙΑ των Μελών του, στα κείμενα που δημοσιεύονται πιστεύουμε ότι μπορεί να προκύψει μια χρήσιμη ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, για την λαμβάνονται σωστές αποφάσεις για τα θέματα της πόλης

e) τα κείμενα δεν ελέγχονται μόνο ως προς την εφαρμογή των προδιαγραφών δημοσίευσης, οι οποίες αναρτώνται στις σελίδες του forthess.gr.

f) Τα θέματα με τα οποία ασχολείται το forthess.gr χωρίζονται σε 6 Τομείς

g) Η Συντακτική Επιτροπή δεν λογοκρίνει τα κείμενα,παρά μόνο ελέγχει την εφαρμογή των όρων δημοσίευσης. Εκπροσωπείται μόνο από τον Εκδότη και τον Πρόεδρο της Συντακτικής Επιτροπής, οι οποίοι όποτε χρειάζεται συγκαλούν τα μέλη της σε συνεργασία για σημαντικά θέματα, με στόχο το γενικό όφελος της Θεσσαλονίκης.

h) Το τελικό δικαίωμα επιλογής των κειμένων για δημοσίευση στο forthess.gr, ανήκει στον πρόεδρο της Συντακτικής Επιτροπής και στον Εκδότη του forthess.gr.

 i) Τα κείμενα που αναρτώνται στο forthess.gr εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους κι όχι απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης και των στελεχών του forthess.gr.

  1. ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1-Έργα Ανάπτυξης

(υποδομές, τουριστική επισκεψιμότητα /αεροδρόμιο-τρένο-λιμάνι)

2-Έργα & Δράσεις Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

(έργα & υποδομές προσέλκυσης επενδύσεων, ΔΕΘ, κ.ά)

3-Έργα & Δράσεις Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης

(Πανεπιστήμια, Μουσεία, Αρχαιότητες, Μνημεία, Ξενοδοχεία κ.ά)

4-Έργα Βελτίωσης στο Κτιριακό και Φυσικό Περιβάλλον

(Έργα περιβάλλοντος & ενεργειακά, κτίρια & συντηρήσεις, χώροι πρασίνου)

5-Έργα & Δράσεις Βελτίωσης ζωής/καθημερινότητας

(Έργα συγκοινωνιακά, καθαριότητα, συνθήκες καθημερινότητας)

6-Έργα & Δράσεις που δεν εντάσσονται σε προηγούμενους τομείς

(Θεσμικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ μουσικής ή κινηματογράφου, κοινωνικά, κ.ά)