Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ / Αρχές λειτουργίας του forthess.gr

1. ΣΤΟΧΟΙ- ΑΡΧΕΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Είναι γενική η πεποίθηση ότι ο ρόλος και η γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα τα τελευταία 40 χρόνια, σταδιακά απαξιώνονται. Προηγήθηκε η συνεχής αποβιομηχανοποίηση της ευρύτερης περιοχής της, η αποχώρηση σημαντικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών από την πόλη καθώς και η υποβάθμιση των θεσμικών της δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επικράτησε η αναβλητικότητα και η καθυστέρηση στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, αναγκαίων για την οικονομική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της, που θα έπρεπε να είχαν ήδη συντελεστεί όλα αυτά τα χρόνια.

Ιδιαίτερα η αναβλητικότητα και οι καθυστερήσεις αυτών των αναγκαίων έργων για την πόλη, πιστεύουμε ότι οφείλονται εκτός των άλλων προβλημάτων και στις διαφορετικές πολιτικές και συχνά σε συγκρούσεις απόψεων κοινωνικών ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επιστημονικοί ή επαγγελματικοί φορείς της πόλης, προσπαθούν να αντιδράσουν σε αυτή τη συνεχιζόμενη υποβάθμισή της. 

Για να προχωρεί όμως συντεταγμένα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων, χρειάζεται και η ενεργοποίηση των πολιτών της, ώστε φορείς και κοινωνία από κοινού με τον ίδιο βαθμό ενημέρωσης να είναι προσανατολισμένοι προς την ίδια κατεύθυνση.

Για να ενεργοποιηθεί όμως η κοινωνία μας, χρειάζεται την ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση από κατάλληλους για τα θέματα αυτά επιστήμονες και τεχνοκράτες, οι οποίοι μπορούν από τη θέση τους, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της πόλης μας.

Το ΚΤΙΡΙΟ με αφετηρία τις παραπάνω διαπιστώσεις, ίδρυσε το forthess.gr ως ένα εξειδικευμένο και αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης και παράλληλα  ΒΗΜΑ για την επιστημονική και τεχνοκρατική κοινότητα της πόλης, για να εκφράζουν τεκμηριωμένα και με θετική νοοτροπία τις απόψεις τους, αποκλειστικά για θέματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της πόλης και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Για το σκοπό αυτό το ΚΤΙΡΙΟ προσκάλεσε αναγνωρισμένους επιστήμονες, τεχνοκράτες και μέλη του τεχνικού χώρου, να συνεργαστούν ως μόνιμοι αρθρογράφοι ή ως Μέλη Συντακτικής Επιτροπής του site.

  • Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, με μέλη καταξιωμένους επιστήμονες και τεχνοκράτες,  εποπτεύει το forthess.gr και δημοσιεύει ΑΡΘΡΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
  • Το forthess.gr είναι ανοικτό για δημοσιεύσεις και από άλλους ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ με ίδιες ιδιότητες, ή από θεσμικούς παράγοντες της Πολιτείας ή άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες & τεχνοκράτες, όμως άμεσα σχετικούς με το θέμα (π.χ αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωτεχνικοί, αρχαιολόγοι κ.ά).

2.  ΚΑΝΟΝΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Βασικά κριτήρια δημοσίευσης κειμένων στο forthess.gr, είναι:

• η επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητα του αρθρογράφου και

• η πιστή εφαρμογή των όρων και προδιαγραφών του forthess.gr για τα κείμενα.

-Στόχοι δημοσιεύσεων:

   • Οι δημοσιεύσεις στο forthess.gr, έχουν στόχο τη σωστή και πληρέστερη ενημέρωση, ώστε να υποστηρίζονται αποφάσεις και έργα που θα συμβάλλουν με την υλοποίηση τους, στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της πόλης.  

    • να δημοσιεύονται δημιουργικά και αξιόπιστα κείμενα που θα κερδίζουν, την εμπιστοσύνη και θα ενεργοποιούν τον αναγνώστη τους.

 • Τα κείμενα που αναρτώνται στο forthess.gr εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους κι όχι απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης και των στελεχών του forthess.gr.

3. ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1-Έργα Ανάπτυξης

(υποδομές, τουριστική επισκεψιμότητα /αεροδρόμιο-τρένο-λιμάνι)

2-Έργα & Δράσεις Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

(έργα & υποδομές προσέλκυσης επενδύσεων, ΔΕΘ, κ.ά)

3-Έργα & Δράσεις Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης

(Πανεπιστήμια, Μουσεία, Αρχαιότητες, Μνημεία, Ξενοδοχεία κ.ά)

4-Έργα Βελτίωσης στο Κτιριακό και Φυσικό Περιβάλλον

(Έργα περιβάλλοντος & ενεργειακά, κτίρια & συντηρήσεις, χώροι πρασίνου)

5-Έργα & Δράσεις Βελτίωσης ζωής/καθημερινότητας

(Έργα συγκοινωνιακά, καθαριότητα, συνθήκες καθημερινότητας)

6-Έργα & Δράσεις που δεν εντάσσονται σε προηγούμενους τομείς

(Θεσμικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ μουσικής ή κινηματογράφου, κοινωνικά, κ.ά)

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ:

1) η προσέλκυση πολλών ισχυρών και μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτών με διαρκή αύξηση
των θέσεων εργασίας, αλλά και μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος

2) η διαρκής αύξηση και βελτίωση των δημόσιων υποδομών και εγκαταστάσεων της πόλης

3) η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του κτιριακού και φυσικού περιβάλλοντος με συνεισφορά
στην αειφορία της και,

4) η κατασκευή ιδιαίτερα σημαντικών κτιρίων ή δράσεις που οδηγούν σε σταδιακή βελτίωση του
πολιτιστικού της επιπέδου και ελκύουν το ενδιαφέρον επισκεπτών.