ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Forum

Το ΚΤΙΡΙΟforThess με το αντίστοιχο site forthess.gr και το ομώνυμο ειδικό τεύχος(2 τεύχη/έτος) για τη Θεσσαλονίκη, είναι τμήμα της εκδοτικής εταιρείας ΚΤΙΡΙΟ, η οποία εκδίδει πανελλαδικά το καταξιωμένο περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ για την αρχιτεκτονική και τις κατασκευές.
Το ΚΤΙΡΙΟforThess στηρίζεται από ένα Forum καταξιωμένων επιχειρηματιών, επιστημόνων και δημιουργικών πολιτών της Θεσσαλονίκης, που ενδιαφέρονται ενεργά για την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική ανάπτυξη και το ευρύτερο ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

Υποστηρίζει και προωθεί έργα και δράσεις δημιουργικών πολιτών, επιχειρηματιών, οργανισμών και φορέων της Πολιτείας, που μπορούν να προσδώσουν όλα τα προαναφερόμενα οφέλη στη Θεσσαλονίκη. Το επιτυγχάνει 1)με διοργάνωση ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για ανάλυση του θέματος, 2) με την ανάρτηση ενημερωτικού άρθρου στο forthess.gr για προώθηση μέσω των social media, 3) συμμετοχή του άρθρου στο ειδικό τεύχος και 4) με διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης, που αφορά την πόλη.

Στο Forum μάς ενώνει η κοινή επιθυμία να ζούμε σε μια εύρωστη & βιώσιμη πόλη με οργανωμένη & ισχυρή Διοίκηση, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που μπορούν να κάνουν υπερήφανους τους πολίτες της και ισότιμη με τις αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις.
Επιθυμούμε να επικρατεί η καθαριότητα, η ασφάλεια, το πράσινο, η καθαρή ατμόσφαιρα, χωρίς κυκλοφοριακά προβλήματα και με έντονη οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή, όπου εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κοινωνικοί κανόνες.

Ο λόγος μας είναι πάντα γνήσιος και ανεπηρέαστος από προσωπικές και πολιτικές σκοπιμότητες και οι δράσεις μας στοχεύουν αποκλειστικά σε όλα αυτά.

ΣΤΟΧΟΙ – ΑΡΧΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1-ΣΚΟΠΟΣ αυτής της πρωτοβουλίας του Forum, είναι η προώθηση της υλοποίησης  Έργων & Δράσεων που μπορούν να επαναφέρουν τη Θεσσαλονίκη στη θέση που της αξίζει ιστορικά! 

2-Η ΜΕΘΟΔΟΣ που εφαρμόζει το Forum για να πετύχει το σκοπό του, είναι «η ενεργοποίηση των κατάλληλων πολιτών, ώστε μαζί με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της πόλης να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης».

Παράλληλα, θα προσπαθεί να συνεργάζεται στενά με τους Φορείς της Πολιτείας για θέματα που αφορούν πρωταρχικά την ΑΝΑΠΤΥΞΗ & τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ της.

3-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ. Τα μέλη του Forum διακρίνονται ως εξής:

Συντονιστική Επιτροπή: είναι μια ανοικτή ομάδα μελών και έχουν θέση σε αυτή μόνο τα ΠΙΟ Ενεργά Μέλη του. Διαμορφώνει προτάσεις ή αποφάσεις για να συζητηθούν στο Forum και ορίζει προτεραιότητες & ομάδες εργασίας. 

Ενεργά Μέλη του Forum, είναι τα μέλη που συμβάλλουν ενεργά στις δράσεις του, με ένα τουλάχιστον από τους παρακάτω τρόπους:

   α) Εκφράζουν ή γράφουν δημόσια τις ιδέες & απόψεις τους για την πρόοδο της Θεσσαλονίκης, ή 

   β) Αναλαμβάνουν ρόλο ή συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας
των έργων ή των δράσεων του Forum.

   γ) Βοηθούν και στηρίζουν με χορηγίες τις δράσεις που γίνονται για τους σκοπούς του Forum.

 Τα ενεργά μέλη προσκαλούνται σε Ειδικές Συναντήσεις Συνεργασίας, του Forum, για συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων & αποφάσεις.

 – Φίλοι Μέλη του Forum, εγγράφονται στο NEWSLETTER μέσω του website και προσκαλούνται στις
Εκδηλώσεις.

4-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ για την υγιή ανάπτυξη του Forum είναι:

α) «ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να πετύχουμε την αναβάθμιση της πόλης μας, χωρίς διχαστικές ενέργειες και εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Μόνος του κανένας δεν μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό!»

β) Για τον υγιή εμπλουτισμό και την επιτυχία του Forum, όλα τα ενεργά μέλη και οι φίλοι του μπορούν να προσκαλούν φίλους τους να συμμετέχουν σε αυτό, εφόσον αποδέχονται τα παραπάνω αναφερόμενα.
Είναι αναγκαίο παράλληλα να 1) Ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη της πόλης με ανιδιοτελή διάθεση συμμετοχής και να 2) Είναι ενεργοί & χρήσιμοι για αυτό το σκοπό και χωρίς φανατισμούς.

5-Οι ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ των ενεργών μελών του Forum, θα είναι, 1) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 2) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και 3) ΠΡΟΒΟΛΗ με ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ των θεμάτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της πόλης.

Οι ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ουσιαστικά έχουν τον χαρακτήρα οργάνωσης ΑΤΥΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, για τα αναγκαία έργα & δράσεις που αφορούν σοβαρά θέματα της πόλης και άλλα που προτείνονται από την Πολιτεία ή το Δήμο!

Με αυτό τον τρόπο θα προκύπτει μια εμπεριστατωμένη ΑΠΟΨΗ του Forum, την οποία θα μπορούμε να την υποστηρίζουμε ΠΡΙΝ ένα Έργο ή μια Απόφαση του Φορέα, οδηγηθεί για τελικές μελέτες, εγκρίσεις & χρηματοδότηση!

Έτσι στις τελικές αποφάσεις και μελέτες θα συμμετέχουν και οι απόψεις των πολιτών και θα αποφεύγονται οι αντιδράσεις του κόσμου και οι καθυστερήσεις των έργων.

6-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Το ΚΤΙΡΙΟforThess  θα «φωτίζει» διαρκώς το ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, χωρίς διχασμούς και άσκοπους ανταγωνισμούς που εμποδίζουν την ανάπτυξή της και θα «εμπνέει» ικανά στελέχη της πόλης, να διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο σε αυτό το σκοπό.

Με τη νοοτροπία και τις δράσεις του, ελπίζει στην ενεργοποίηση της κοινωνίας και τη συμβολή των πολιτικών παραγόντων και τοπικών Φορέων στην οικονομική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη φήμη της Θεσσαλονίκης.

7-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: 

Είναι η οικονομική ανάπτυξη που δίνει τις δυνατότητες στην πόλη να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις ανάγκες της και αναγνωρίζεται από τα παρακάτω:

1) Με προσέλκυση πολλών ισχυρών και μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτών, με διαρκή αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά και χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

2) Με διαρκή αύξηση και η συνεχή συντήρηση και βελτίωση των δημόσιων υποδομών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών της πόλης. 

3) Με σταδιακή βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής διαβίωσης των πολιτών της.

4) Με διαρκή βελτίωση του δημόσιου κτιριακού και φυσικού περιβάλλοντος της πόλης, με συνεισφορά στην αειφορία της. 

5) Με τη συχνή κατασκευή ιδιαίτερα σημαντικών κτιρίων ως «τοπόσημα», που αυξάνουν την αναγνωρισιμότητά της.

6) Με τη δημιουργία πολλών πολιτιστικών δράσεων υψηλού επιπέδου και ενδιαφέροντος.  

  


ΚΑΝΟΝΕΣ- ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ στο forthess.gr

Το forthess.gr είναι ανοικτό για δημοσιεύσεις και από άλλους ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ με την ίδια νοοτροπία, ή από θεσμικούς παράγοντες της Πολιτείας ή άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες & τεχνοκράτες, όμως άμεσα σχετικούς με το θέμα (π.χ αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωτεχνικοί, αρχαιολόγοι κ.ά).

Βασικά κριτήρια δημοσίευσης κειμένων στο forthess.gr, είναι:

• η επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητα του αρθρογράφου και

• η πιστή εφαρμογή των όρων και προδιαγραφών του forthess.gr για την άρτηση άρθρου.

-Στόχοι δημοσιεύσεων:

   • Οι δημοσιεύσεις στο forthess.gr, έχουν στόχο τη σωστή και πληρέστερη ενημέρωση, ώστε να υποστηρίζονται αποφάσεις και έργα που θα συμβάλλουν με την υλοποίηση τους, στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της πόλης.  

    • να δημοσιεύονται δημιουργικά και αξιόπιστα κείμενα που θα κερδίζουν, την εμπιστοσύνη και θα ενεργοποιούν τον αναγνώστη τους.

 • Τα κείμενα που αναρτώνται στο forthess.gr εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη τους κι όχι απαραίτητα τις απόψεις της Διεύθυνσης και των στελεχών του forthess.gr.

3. ΤΟΜΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1-Οικονομική Ανάπτυξη

(Έργα & υποδομές προσέλκυσης επενδύσεων, ΔΕΘ, έργα τουριστικής επισκεψιμότητας /αεροδρόμιο-τρένο-λιμάνι κ.ά)

2-Πολιτισμός, Τουρισμός & Μ.Μ.Ε.

(Πανεπιστήμια, θεσμικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ μουσικής & κινηματογράφου, κοινωνικά, Μουσεία, Αρχαιότητες, Μνημεία, Ξενοδοχεία κ.ά)

3-Βιώσιμη Πόλη, Περιβάλλον – Ενέργεια.

(Έργα περιβάλλοντος και ενεργειακά κτίρια, καθαριότητα & συντήρηση δημόσιων χώρων, χώροι πρασίνου, συγκοινωνιακά έργα, βιωσιμότητα πόλης)