ΠΚΜ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΠΚΜ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Χρόνος Ανάγνωσης: 3'
19 Οκτ 2022
ΠΚΜ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Χρόνος Ανάγνωσης: 3'

Η ενημέρωση των δράσεων για έξυπνες, βιώσιμες και διατροπικές μεταφορές από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο «e-smartec», στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλησιάζει στη λήξη του και δημοσιεύει το 6ο Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έχουν πετύχει οι εταίροι του έργου μέσω της συνεργασίας τους. Η υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης των εταίρων συνεχίζεται και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2023.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, συνεχίζοντας την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της που αναπτύχθηκε κατά την Α’ Φάση του έργου, προωθεί τις έξυπνες, βιώσιμες και διατροπικές μεταφορές, που περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1-Ενίσχυση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

Η δράση ενισχύει τα ΣΒΑΚ στην Περιφέρεια μέσω της αξιοποίησης της υπάρχουσας δομής του Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το έργο «e-smartec». Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η υποβοήθηση των Δήμων στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων με στόχο τη δημόσια υποστήριξη:

των προτεινόμενων από τα ΣΒΑΚ μέτρων,

των ευρύτερων παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην παρούσα φάση και άπτονται της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και

της προώθηση μιας κουλτούρας συνεργασίας και ανοικτού διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας με χαρακτηριστικά όπως η συμμετοχή και η συνέργεια.

Δράση 2-Ευαισθητοποίηση για βιώσιμες σχολικές μετακινήσεις και για ενεργοποίηση συμμετοχικού σχεδιασμού:

Η δράση αποσκοπεί στην ενεργοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών και στην καθιέρωση δράσεων ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την επιλογή ήπιων μέσων μετακίνησης από και προς το σχολείο. Σκοπός της δράσης είναι η αύξηση του ποσοστού των γονέων και των μαθητών που επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης για τις διαδρομές τους από/ προς το σχολείο, και της ενεργής συμμετοχής του σε δράσεις και διαβουλεύσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα.

«Με στόχο την προβολή των αποτελεσμάτων του έργο η τελική εκδήλωση (final event) έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2022, στις Βρυξέλλες. Η τελική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το έργο «MOBI-MIX» του προγράμματος Interreg 2 Seas 2014-2020, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της υιοθέτησης νέων καινοτόμων λύσεων μικροκινητικότητας (micromobility) και Κινητικότητας ως Υπηρεσία (Mobility as a Service / MaaS) για την επίτευξη θετικού αντίκτυπου στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, καθώς και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΚΜ.Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί