Αρθρογραφούν

Πολίτης Ιωάννης

Αναπληρωτής καθηγητής, διευθυντής Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ο Ιωάννης Πολίτης είναι αναπληρωτής καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Θεραπεύει ερευνητικά το σύνολο των γνωστικών περιοχών του συγκοινωνιολόγου μηχανικού, με έμφαση στους τομείς της αστικής κινητικότητας, των δημοσίων συγκοινωνιών και της οικονομικής των μεταφορών. Από το 2019 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού επιστημονικών άρθρων (>200) σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, τα οποία τυγχάνουν αναγνώρισης της επιστημονικής κοινότητας με πλήθους ετεροαναφορών (>900). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών, είτε ως συντονιστής, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος καταφέρνοντας να προσελκύσει κονδύλια άνω του 1 εκατ. ευρω την τελευταία πενταετία.

Τα πιο πρόσφατα Άρθρα

Επίλυση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος της Θεσσαλονίκης: Όραμα ή Ουτοπία;

Το Μάρτιο του 2008 εκδόθηκε ένα πολύ αναλυτικό κείμενο σχετικά με τις θέσεις του Συλλόγου των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) για το συγκοινωνιακό σύστημα της Θεσσαλονίκης και αναλύθηκαν οι απόψεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούνε. Οι δράσεις κάλυπταν 4 πυλώνες στόχοι οι οποίοι είναι: ... Δείτε περισσότερα

Γραφτείτε στους ΦΙΛΟΥΣ του ΚΤΙΡΙΟforTHESS

Για να προσκαλείστε σε εκδηλώσεις και να ενημερώνεστε για νέες ιδέες & προτάσεις επιστημόνων και τεχνοκρατών της πόλης

newsletter newspapers