Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης δεν αξιοποιείται και οι υποδομές αναψυχής κινδυνεύουν

Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης δεν αξιοποιείται και οι υποδομές αναψυχής κινδυνεύουν

Χρόνος Ανάγνωσης: 7'
23 Μάι 2024
Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης δεν αξιοποιείται και οι υποδομές αναψυχής κινδυνεύουν
Χρόνος Ανάγνωσης: 7'

Η περιοχή του περιαστικού δάσους – πάρκου της Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ αξιόλογη συγκροτημένη έκταση 30.252 στρ., στις παρυφές του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Αυτή έχει ανακηρυχθεί “Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους” και προστατεύεται με ειδικό νόμο (ΦΕΚ 549/1984). Το 1980 και το 1996 κατασκευάστηκαν συνολικά 14 χώροι αναψυχής στο περιαστικό δάσος. Τα έργα στους περισσότερους χώρους καταστράφηκαν από βανδαλισμούς και από την πυρκαγιά του 1997. Τα έτη 2008 – 2009 η δασική υπηρεσία ανακατασκεύασε τους 14 χώρους δασικής αναψυχής, 3 θέσεις θέας, 6 διαδρομές πεζοπορίας – ποδηλάτου και υλοποίησε πληθώρα άλλων δασικών έργων.

Μάλιστα, με τη νέα διαχειριστική μελέτη για την περίοδο 2019 – 2028, που συντάχτηκε από το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, προβλέπονται και πρόσθετα έργα. Ωστόσο, για τη λειτουργία και συντήρηση των υπαρχόντων και των υπό κατασκευή έργων των χώρων αναψυχής δεν υπάρχει ουσιαστική μέριμνα, καθώς οι όμοροι Δήμοι αδυνατούν να αναλάβουν την ευθύνη προστασίας και αξιοποίησης προς όφελος των κατοίκων τους, λόγω περιορισμένων πόρων.

Με την υπάρχουσα διάρθρωση οι περιβαλλοντικοί πόροι, που μπορεί να προσφέρει το περιαστικό δάσος, πρακτικά δεν αξιοποιούνται και είναι προφανές ότι σύντομα τα περισσότερα έργα δασικής αναψυχής θα απαξιωθούν εάν δεν υπάρξει σύντομα υπεύθυνος φορέας για την προστασία και τη λειτουργία τους.

Για τη διασφάλιση και αξιοποίηση των έργων αναψυχής προτείνεται να συσταθεί ανεξάρτητος “Φορέας Διαχείρισης του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης”. Ο φορέας αυτός μπορεί να συγκροτηθεί από το σύνδεσμο Δήμων και κοινοτήτων ή από την Περιφέρεια, από όπου και θα εποπτεύεται. Αυτός θα αναλάβει τις αρμοδιότητες διαχείρισης των έργων αναψυχής του περιαστικού δάσους, με χωριστό προϋπολογισμό ώστε να είναι δυνατός ο απρόσκοπτος προγραμματισμός και η εκτέλεση των ενδεδειγμένων εργασιών.

Κατασκευές για αναψυχή στο δάσος του Σέιχ Σου, οι οποίες είναι παραμελημένες και σταδιακά καταστρέφονται.

Η κύρια μέριμνα του φορέα θα είναι η ενημέρωση, η διευκόλυνση της επαφής των κατοίκων με τη φύση και η αριστοποίηση της συμβολής του περιαστικού δάσους στην ποιότητα της ζωής τους. Ειδικότερα θα συμβάλει στην:

1. Δημιουργία προϋποθέσεων για προσέγγιση εκτός από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και με μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον για συγκεκριμένες ώρες και περιόδους.

2. Αναβάθμιση της φύλαξης για να εμπεδωθεί το αίσθημα της ασφάλειας.

3. Αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών δασικής αναψυχής (θέσεις υπαίθριου γεύματος, παιδότοποι, χώροι άθλησης και ομαδικών εκδηλώσεων, έργα υγιεινής, θέσεις στάθμευσης, θέσεις θέας, κτλ.).

4. Βελτίωση των μέσων πυρασφάλειας και σήμανση των διόδων διαφυγής, για να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα όπως και καταστροφή του δάσους, αλλά και των υποδομών από πυρκαγιές.

5. Βελτίωση των μονοπατιών και σήμανση τόσο των δρόμων όσο και των μονοπατιών για πεζοπορία και ποδήλατο βουνού.

6. Τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης στις εισόδους και ειδικών πινάκων με ένδειξη της επικινδυνότητας για πυρκαγιές.

7. Κατάρτιση και διανομή πληροφοριακού υλικού και χάρτη, ακόμη και με καταβολή συμβολικού τιμήματος.

8. Κατασκευή ή βελτίωση περιφράξεων, όπου απαιτείται.

9. Σε συνεργασία με το δασαρχείο, στη διάσπαση της συνέχειας του δάσους με υπερ-αραίωση ακόμη και αποψιλωτική υλοτομία των κωνοφόρων, σε λωρίδες κατά μήκος των μικρο-χαραδρώσεων όπου μπορούν να φυτευτούν επιπρόσθετα σχετικά δύσφλεκτα είδη δέντρων όπως κουτσουπιές, κοκορεβυθιές, συκιές κτλ. για δημιουργία ποικιλίας μίκρο-περιβαλλόντων, επαύξηση της αισθητικής αξίας του τοπίου, ευνόηση της ζωοπανίδας (λαγοί, σκίουροι κτλ.) και αύξηση της ανθεκτικότητας σε έντομα και πυρκαγιές.

Πέρα από τα παραπάνω, ο φορέας θα πρέπει να ασχοληθεί και με τη μελλοντική επέκταση των χώρων αναψυχής στο περιαστικό δάσος, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο πράσινο ανά κάτοικο και να προσεγγίσει το άριστο των 40 τ.μ. (Π.Ο.Υ.).

Υπάρχει ανάγκη συγκρότησης φορέα προστασίας και διαχείρισης των χώρων αναψυχής στο περιαστικό δάσος, ο οποίος θα μεριμνήσει για τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών, την επισκεψιμότητα, την ασφάλεια και πυρασφάλεια, τη δημιουργία ελκυστικών μικρο-περιβαλλόντων, τις σημάνσεις και την πληροφόρηση των επισκεπτών.Γράψτε ένα σχόλιο


Αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

* Όριο σχολίων: 120 λέξεις / 750 χαρακτήρες


Μεγάλοι
Χορηγοί

Μεγάλοι
Χορηγοί